Vintertid 2017 börjar

Datumet för vintertidens början är . När sommartid ställs den om till 02 istället.

Vintertid 2017 börjar och sommartid slutar söndagen den 2017-10-29. Illustration om hur man ställer om klockan. Sommartid visas i gul färg från klockan 00 till klockan 03 med en större cirkelbåge. Vintertid visas i blå färg från klockan 02 till klockan 11 i en inre mindre cirkelbåge. Tiden visas som en pil som först följer sommartiden och sedan följer vintertiden.

Den gula delen av klockan på bilden visar sommartid. Den blåa delen är vintertid.

Tiden går längs den breda linjen i mitten av de gula och blå områdena.

Om man följer linjen ser man att klockan blir först , sedan och sedan . Istället för att bli ställs klockan tillbaka och blir .

Hur skiljer man klockan 02 från klockan 02?

Klockan är ju 02 två gånger under samma dygn. Man måste helt enkelt säga 'klockan 02 vintertid' när man menar klockan 02 efter att klockan ställts tillbaka (till vintertid / normaltid).

På samma sätt kan man säga 'klockan 02 sommartid' om man menar klockan 02 innan klockan vridits tillbaka.

När klockan ska bli 03 sommartid ställs den tillbaka en timme, så att klockan blir 02 istället. Klockan blir alltså 02 en gång till under samma dygn - nu vintertid eller mer korrekt normaltid.