noggrannhet - läs mer...

  • tiden som visas är synkroniserad med servertiden (till skillnad från många andra tidssajter som visar din dators tid)
  • klockan ställs automatiskt om mellan sommartid och vintertid (även ifall din dator eller mobil inte ställer om sig)
  • klockan fortsätter att gå rätt även om din dators tid ändras (till skillnad från många andra tidssajter där deras tid blir fel då din dators tid ändras)
  • klockan fortsätter att gå rätt även efter att din dators tidszon ändrats
  • klockans noggrannhet är oftast ca ±0.020 till ±0.200 sekunder (beroende på snabbheten av din dator vid tillfället då tiden uppdaterats)
  • klockan uppdateras i början av varje sekund (istället för när som helst under en sekund - vilket många andra klocksajter gör, det kan ge intrycket som om sekunderna vore olika långa)
  • tiden är korrigerad för överföringsfördröjningen mellan servern och din dator
  • tiden är korrigerad för den tid servern behöver för att skapa denna sida